Balgobin Bhagat Kabir ke geeto ko Gaate aur unke Adarsho par Chalte the.kabir ke,aur,unke,chalte the,inka padh parichay dijeye.


Answer: 1
Kabir ke- vayaktivachak sangya, pulling, ekvachan, sambandh karak.

Aur- samanadhikaran yojak.

Unke- purushvachak sarvanam, pulling, ekvachan

Chalte the- akarmak kriya, bhootkal.

HOPE THIS HELPS ☺